Home | Contact Us | Test Preparation | Writing | Structure & Vocab | Students' Opinions
 

Students' Opinions

คุณปุริม ศิริมจันทร์

  การศึกษา--ปริญญาตรี
  course ที่เรียน--TOEFL
  สาเหตุที่มา BB&C--เพื่อนแนะนำ ประกอบกับคะแนนของเพื่อน ๆ ที่มาเรียนที่ BB&C อยู่ในระดับที่น่าพอใจ

  ความเห็น:
  อาจารย์มีเทคนิคการสอนที่ทำให้นักศึกษาเข้าใจได้ดีมาก ตัวผมเองใช้เวลาในการฟื้นฟูภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคของอาจารย์ เพียงไม่ถึง 2 สัปดาห์ ผมก็เริ่มมีความมั่นใจในการทำข้อสอบ TOEFL มากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะอาจารย์สอนได้กระชับ ตรงประเด็น ไม่เยิ่นเย้อ
 

คุณอดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา

  การศึกษา--ป.ตรีวิศวะ, ป.โทบริหารธุรกิจ เกียรตินิยม M.B.A. (Hons.)
  course ที่เรียน--TOEFL Writing, Advanced Writing, Advanced Structure
  สาเหตุที่มา BB&C--เพื่อใช้สอบ TWE ใน TOEFL, AWA ใน GMAT, ได้รับคำแนะนำจากรุ่นพี่หลายๆ คน

  ความประทับใจ:

  1. ในการสอบ TOEFL และ GMAT ได้คะแนนในส่วนของ Essay เป็นที่น่าพอใจอย่างมาก
  2. นำเอาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษไปใช้กับการเขียนเชิงธุรกิจ เช่น การเขียน Business Plan เป็นต้น
  3. จากการทำการบ้านและการเขียน Essay ในห้องเรียน ทำให้เกิดการเรียนรู้และทบทวน ศัพท์ ไวยากรณ์ และโครงสร้างประโยคไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาด้าน critical thinking skills
  4. เป็นพื้นฐานในการเขียนวิทยานิพนธ์ต่อไป

  ความเห็น:

  มีความรู้สึกที่ดีต่อสถาบัน จนถึงทุกวันนี้ยังแนะนำรุ่นน้องให้มาเรียนที่นี่ หลักสูตรที่นี่ถูกวางอย่างเป็นระบบ ทำให้ประหยัดเวลาในการเรียนภาษาอังกฤษได้มาก ผมประทับใจมาก ผมไม่เคยผิดหวังเลยที่ได้มาเรียนที่นี่

 

คุณอนันต์ ลาภสุขสถิต

  การศึกษา--ป.ตรีวิศวะโยธา ลาดกระบัง
  course ที่เรียน--TOEFL, GMAT, Structure, Writing, Vocab, etc.
  สาเหตุที่มา BB&C--อ่อนอังกฤษแบบสุด ๆ, โดนเพื่อนดูถูก, มีเพื่อนที่เคยมาเรียนที่ BB&C แนะนำว่าดี

  ความเห็น:
  อาจารย์สอนตั้งแต่พื้นฐาน เนื่องจากผมเป็นคนที่อ่อนภาษาอังกฤษมาก ๆ ตอนเรียน ป.ตรี เรียกได้ว่าแทบจะเรียน ตั้งแต่ A-B-C ก็ว่าได้ บางวิชาก็เรียนซ้ำสามสี่รอบ แต่หลังจากที่เข้าเรียน Structure ที่ BB&C จากที่แทบจะเป็นศูนย์ ในด้านภาษาอังกฤษ ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ ต้องขอบคุณอาจารย์ที่กรุณาเป็น Mentor ให้จนทุกวันนี้มีความมั่นใจ และ สามารถใช้พื้นฐานที่ปูจนแน่น ศึกษาค้นคว้าต่อด้วยตนเองได้อย่างสบาย ๆ

 

คุณอรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์

  การศึกษา--ศึกษาอยู่ชั้น ม.6 โปรแกรมภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  course ที่เรียน--Advanced Writing, Advanced Structure, Vocabulary
  สาเหตุที่มา BB&C--เพื่อนที่เคยเรียนที่นี่แนะนำว่าดี

  ความเห็น:

  1. หลักสูตรของที่นี่มีความเข้มข้นของเนื้อหามาก อาจารย์อธิบายได้ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ใช่แค่ท่องจำ
  2. หลักสูตร Structure กับ Vocab ของที่นี่ทำให้ การอ่านและการเขียนง่ายขึ้นมาก การเขียนรายงานของผมมีการพัฒนาที่ดีขึ้นมาก และมีข้อผิดพลาดน้อยลงอย่างขัดเจน
 

คุณพีร์ เหมะรัชตะ

  การศึกษา--กำลังเรียนแพทย์อยู่ที่จุฬาครับ
  course ที่เรียน--Vocab, TOEFL, Structure Review
  สาเหตุที่มา BB&C--BB&C ดังมากในหมู่พี่ ๆ และเพื่อน ๆ ครับ

  ความประทับใจ:
  ผมมาเตรียมตัวที่ BB&C ตั้งแต่วิชาพื้นฐาน Vocab, Grammar, TOEFL, Structure Review ระหว่างเรียนก็ลองสอบ Entrance ครั้งแรกได้ 97 คะแนน และครั้งที่สองได้ 99 คะแนน!! ภาษาอังกษของอาจารย์ เนื้อหาแน่นจริงๆ ครับ
 

คุณพิชญ์พชา วงษ์อยู่น้อย

  course ที่เรียน--Advanced Writing, Vocab, TOEFL, GMAT
  สาเหตุที่มา BB&C--เพื่อน ๆ แนะนำ

  ความเห็น:
  เริ่มต้นจากการที่เพื่อน ๆ แนะนำให้มาเรียน Advanced Writing แล้วรู้สึกประทับใจมาก จึงลงคอร์ส VOCAB, TOEFL, GMAT ต่อหลังจากจบ Advanced Writing ตั้งแต่เริ่มเรียนที่ BB&C ทำให้มีความรู้ทางภาษาอังกฤษทั้งส่วนของ Grammar และ Vocab เพิ่มขึ้นมากจนสามารถสอบ TOEFL และ GMAT ได้อย่างมั่นใจ รวมถึงมีทักษะการอ่านเพิ่มขึ้น ตอนนี้ University of Texas at Dallas ตอบรับเข้าเรียนแล้วค่ะ ขอบคุณ BB&C มากค่ะ
 

คุณพรธิดา อังครศกวิไล

  การศึกษา--ป.ตรี คณะบริหารธุรกิจ (ABAC)
  course ที่เรียน--TOEFL, GMAT, Vocab, Advanced Writing

  ความเห็น:
  ถึงแม้ว่าการเรียนภาษาอังกฤษที่ BB&C จะเป็นการเน้นสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อนำไปสอบ TOEFL หรือ GMAT แต่ในความเป็นจริงแล้ว เมื่อได้มาเรียนที่นี่แล้วจะรู้สึกว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายมาก เพราะอาจารย์จะมีเทคนิคในการวิเคราะห์ประโยค คำศัพท์ และการอ่านเพิ่มความเข้าใจ

  ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่คณะดุริยางดศิลป์ สาขาดนตรีศึกษา ม.มหิดล ตอนสอบเข้าเราทำคะแนนภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างสูง (ผู้สอบส่วนใหญ่จะสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษไม่ผ่าน) เพราะใช้เทคนิคในการทำข้อสอบและ ความเข้าใจถึงโครงสร้างประโยคและการทำ Reading จาก BB&C
 

คุณสุรพัชร พันทรัพย์กุล

  การศึกษา--ป.ตรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  course ที่เรียน--TOEFL
  สาเหตุที่มา BB&C--ทดลองเรียน

  ความเห็น:

  หลังจากไปทดลองเรียนตามสถาบันชื่อดังมาหลายที่ (เรียนกับ อ.ฝรั่งบ้าง อ.คนไทยบ้าง) จนในที่สุดรู้ว่าพื้นฐานของตัวเองยังไม่แน่นเท่าไหร่ ถ้าทำข้อสอบ Structure ก็อาศัยคุ้น ๆ จะตอบได้ประมาณแค่ 50% อ่าน Reading ก็จะไม่รู้ศัพท์เลยเพราะ Reading ของ TOEFL ศัพท์ยากมาก ใช้หลักการทำข้อสอบของ อ.ฝรั่งไม่ได้เลย เพราะเค้าจะให้เราอ่านคร่าว ๆ อย่างรวดเร็วแล้วต้อง get idea ว่าเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร แต่เราอ่านแล้ว 80% เป็นศัพท์ที่เราไม่เข้าใจความหมายเลย แล้วจะไป get idea ได้ไง

  พอเรารู้ปััญหาแล้ว ก็ลองถามเพื่อนๆ ว่าี่เรียนที่ไหนดี ก็มีคนแนะนำ BB&C ใช่เลยที่ต้องการ เนื้อหาที่นี่เน้น Structure กับ Vocab ที่ต้องการพอดี Structure ที่นี่สอนเน้นจนจำได้เอง และเน้นเทคนิคคล้าย ๆ รวมเทคนิคเตรียมสอบให้เลย

  Vocab สอนรากศัพท์จนบางครั้งก็เอาใช้ได้ง่ายโดยเฉพาะตลอดการอ่านหนังเสือพิมพ์ แปลไม่ออกทั้งหมดหรอก แต่พอรู้รากศัพท์เราก็อ่านไปได้เรื่อยๆ ไม่สะดุด เอาแค่พอเข้าใจก็พอแล้วเดี๋ยวนี้อ่าน Bangkok Post ก็แทบไม่ต้องเปิด dictionary เลย และยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย
 

คุณวรรัตน์ วัชรโสวรรณ

  การศึกษา--ป.ตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
  course ที่เรียน--TOEFL, Advanced Writing, Structure Review
  สาเหตุที่มา BB&C--เห็นว่าเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง มีหลักสูตรให้เลือกตามความต้องการ

  ความเห็น:
  หลังจากจบหลักสูตร TOEFL และ Advanced Writing แล้วรู้สึกว่าสามารถเขียนได้คล่องแคล่ว และมั่นใจมากขึ้น การใช้ภาษาในการเขียนมีความเป็นทางการมากขึ้น รู้และเข้าใจการเขียนในลักษณะต่าง ๆ กัน และยิ่งหลังจากจบหลักสูตร Structure Review ทำให้รู้ถึงจุดบกพร่อง และข้อผิดพลาดของงานเขียน สามารถนำไปใช้ปรับปรุงงานเขียนให้ดียิ่งขึ้น นอกจากหลักสูตร Structure Review จะใช้เพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงการเขียนแล้ว หลักสูตรนี้ยีงช่วยแก้ไขปรับปรุงการอ่าน และการติดต่อสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานธุรกิจของตัวเอง BB&C เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ให้ผลลัพท์ที่คุ้มค่ากับความตั้งใจ (โดยส่วนตัวแล้วชอบหลักสูตร Writing ที่ BB&C มาก โดยเฉพาะ Advanced Writing เป็นหลักสูตรที่ดีและท้าทาย)
 

คุณพิมลยา วงศ์ไวศยวรรณ

  การศึกษา--ป.ตรี คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เตรียมตัวไปศึกษาต่อที่อเมริกา
  course ที่เรียน--TOEFL, Advanced Writing
  สาเหตุที่มา BB&C--เพื่อน ๆ แนะนำู่

  ความเห็น:
  TOEFL
  อาจารย์สอนดีมาก ละเอียดเป็น Step และเข้าใจง่ายมีการเสริมความรู้เพิ่มเติม และมีการเน้นในส่วนที่นักเรียนมักจะผิดพลาด

  Advanced Writing
  รู้สึกพัฒนาการเขียนแบบ Formal มากขึ้น รู้หลักสำคัญ ๆ ในการเขียนที่ดี
  อาจารย์ให้การบ้านเยอะดี ช่วยให้นักเรียนกระตือรือร้นที่จะเขียน เป็นการบังคับให้เด็กพัฒนาตนเอง

 

คุณสุภาพร แซ่คี้

  การศึกษา--ป.ตรี บริหารธุรกิจ เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะบัญชีจุฬาฯ
  course ที่เรียน--TOEFL, GMAT, Advanced Writing, Advanced Structure
  สาเหตุที่มา BB&C--เพื่อนแนะนำมา

  ความเห็น:

  1. อาจารย์สอนเข้าใจดี มีการจัดประเด็นที่ชัดเจนทำให้เข้าใจหลักในไวยากรณ์มากขึ้น เป็นสาเหตุให้ตัดสินใจสมัครเรียนในคอร์สอื่นๆ ต่อ
  2. ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ ด้านไวยากรณ์ทำให้มีความเข้าใจมากขึ้น สามารถนำไปใช้ทั้งด้านการเขียนและการอ่านได้เป็นอย่างดี
 

คุณอรภัทร สังข์รัศมี

  การศึกษา--ป.ตรี บริหาร จุฬาฯ
  course ที่เรียน--Structure Review, Advanced Structure, Advanced Writing, TOEFL
  สาเหตุที่มา BB&C--เพื่อนแนะนำ

  ความเห็น:

  ปัจจุบันเรียนหลักสูตร Advanced structure ค่ะ เพราะว่าเคยเรียนหลักสูตร Structure Review แล้วชอบมาก อาจารย์ช่วยรื้อฟื้นความรู้เก่าให้เป็นระบบมาก พร้อมทั้งเสริมในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนด้วย ทำให้มีความมั่นใจ ในการทำข้อสอบ TOEFL มากขึ้น หลังจากที่เรียนแล้ว เราสามารถทราบเลยว่าควรสังเกตที่จุดใดบ้าง และภาษาที่ถูกต้องคืออะไร ทำให้ตัดสินใจมาเรียนหลักสูตร Advanced Structure ต่อเพื่อใช้สอบ GMAT ค่ะ นอกจากนี้ก็เคยเรียน Advanced Writing มาแล้วค่ะ ทำให้ได้ฝึกเขียนเพิ่มขึ้นมาก บริหารเวลาในการเขียนเป็น และมีแนวทางในการเขียน TWE, AWA, และ IELTS เพิ่มมากขึ้นค่ะ
 

คุณชาทิตย์ ลิมปิยากร

  การศึกษา--ป.ตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
  course ที่เรียน--Advanced Structure

  สาเหตุที่มา BB&C และความเห็น:
  สอบถามเพื่อนสนิทเรื่องเรียนภาษาอังกฤษเนื่องจากสถานศึกษาที่เรียนอยู่ไม่ดีเท่าที่ควร เพราะตัวเองยังไม่เข้าใจโครงสร้างของประโยคเลย การใช้คำต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษก็ยังใช้ไม่เป็น แต่เมื่อได้เรียน Advanced Structure แล้วทำให้เข้าใจโครงสร้างโดยรวมของภาษาอังกฤษขึ้นมาก เนื่องจากที่นี่สอนโครงสร้างหลักของภาษาอังกฤษโดยรวม ซึ่งต่างจากสถานศึกษาที่เคยเรียน ซึ่งมักจะสอนแต่รายละเอียด แต่ไม่เคยสอนให้เข้าใจโครงสร้างหลักเลย หลังจากจบการศึกษา Advanced Structure แล้วมีส่วนช่วยพัฒนาการเขียนได้ครับ ในเรื่องการอ่านก็ทำให้เข้าใจมากขึ้น เพราะสามารถเข้าใจโครงสร้างของประโยคในรูปแบบต่าง ๆ ที่ไม่เคยเข้าใจ แต่เมื่อเรียนแล้ว ก็เข้าใจว่ามันมาจากประโยคเดิมอย่างไร

  BB&C เป็นสถาบันที่สรุปใจความของเนื้อหาภาษาอังกฤษได้ดีมาก การเรียนก็ค่อนข้างเข้มข้น และให้ความรู้ ในเรื่องยาก ๆ บางเรื่องซึ่งก็ดีแล้ว เพราะหากจะสอบ TOEFL เราก็ควรที่จะฝึกฝนกับแบบฝึกหัดที่ยากกว่า TOEFL และเรียนโครงสร้างประโยคที่ยากกว่าของ TOEFL

 

ร.ท.สถิตย์ ประกอบผล

  การศึกษา--ป.ตรี โรงเรียนนายเรืออากาศ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  course ที่เรียน--GMAT, TOEFL
  สาเหตุที่มา BB&C--ได้รับคำแนะนำจากเพื่อนๆ และเมื่อมาติดต่อที่ BB&C ก็ได้มีโอกาสทดลองเรียน อาจารย์มีเทคนิคและประสบการณ์ในการถ่ายทอดที่ดีมาก ทำให้เข้าใจง่าย จึงตัดสินใจสมัครเรียนทันที

  ความเห็น:
  หลังจากที่เรียนแล้วได้รับความรู้มากมาย เช่น

  • Vocab: อาจารย์้สอนให้เราวิเคราะห์คำศัพท์จากรากศัพท์ ทำให้เกิดการพัฒนาคำศัพ์อย่างมากมาย
  • Grammar: อาจารย์สอนการวิเคราะห์ประโยคทุกขั้นตอน และยังเสริมในสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมากมาย
  • Reading: อาจารย์สอนการอ่านและวิเคราะห์คำถาม ทำให้สามารถทำข้อสอบได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
  • Listening: อาจารย์สอนการจับใจความในการฟังและเทคนิคการตอบ ซึ่งทำให้เกิดความมั่นใจมากขึ้น
 

คุณชญานี กังทนประเสริฐ

  การศึกษา--Marketing ม.ธรรมศาสตร์, Finance ม.รามคำแหง
  course ที่เรียน--Intensive Structure,TOEFL Writing, Advanced Writing, TOEFL, GMAT
  สาเหตุที่มา BB&C--ตารางเรียนยืดหยุ่น สามารถเข้าซ้ำหรือทบทวนได้

  ความเห็น:

  BB&C เป็นสถาบันสอนภาษาที่ดีมาก หลังจากจบหลักสูตรสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Grammar ดีขึ้นมาก

 

คุณสรรเสริญ คุณากรณ์โรจน์

  การศึกษา--วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาฯ
  course ที่เรียน--TOEFL Writing, TOEFL
  สาเหตุที่มา BB&C--ได้ยินชื่อเสียงของที่นี่มานานแล้วว่า สอนดี อธิบายเข้าใจได้ง่าย เลยมาลองสมัครเรียนดู แล้วก็ไม่ผิดหวังเลยที่ตัดสินใจมาเรียนเ เพราะเอาไปใช้ได้จริง ๆ

  ความเห็น:

  BB&C เป็นสถาบันที่ให้ความรู้ที่ดีมาก หากใครอยากเรียนภาษาอังกฤษ ก็ขอแนะนำให้มาเรียนกับ BB&C ครับ หลังเรียนจบได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานซึ่งพบว่าช่วยทำให้การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษดีขึ้นมาก นอกจากนั้น ยังได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนต่อ ทำให้การสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครเรียนต่อ ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอีกต่อไป

 

คุณทิพวรรณ เจริญจิรภัทร์

  การศึกษา--สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  course ที่เรียน--Intensive Structure, Structure Review, TOEFL, GMAT, TOEFL Writing
  สาเหตุที่มา BB&C--เคยทดลองเรียน Intensive Structure เป็นครั้งแรกประทับใจมาก เนื่องจากเนื้อหาละเอียด ครอบคลุม ทุกจุดทุกประเด็น เข้าใจง่าย ดังนั้นจึงตัดสินใจเรียนทั้ง Structure Review, TOEFL , GMAT, และ Intermediate Writing ด้วย

  ความเห็น:

  อาจารย์มีเทคนิคการสอนเพื่อให้จำคำศัพท์ได้ง่าย ๆ และสอน Grammar ได้ละเอียดโดยไม่น่าเบื่อหน่ายค่ะ

 

คุณไตรรัตน์ ธนะประกอบกรณ์

  การศึกษา--ป.ตรีบัญชี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ป.โทเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
  course ที่เรียน--TOEFL Writing, TOEFL

  สาเหตุที่มา BB&C และความเห็น:

  BB&C เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงมากได้รับคำแนะนำจากพี่ ๆ เพื่อน ๆ ให้มาเรียนที่นี่ พอมาเรียนเข้าจริง ๆ ก็ดีจริงตามที่ได้ยินมา โดยเฉพาะหลักสูตร TOEFL ที่นี่มีชั่วโมงสอนมาก นักศึกษาสามารถเข้าเรียนได้ตามความสะดวก ทำให้ผมได้รับความรู้ทางภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ในการทำงาน ให้มีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น รวมทั้งนำไปใช้ในการเรียนต่อระดับสูงต่อไป เนื่องจาก BB&C เป็นสถาบันที่ทำให้ นักศึกษาไทยมีความรู้ทางภาษาอังกฤษมากขึ้น ผมจึงมีความรู้สึกภูมิใจที่ได้เข้ามาเรียนที่นี่

 

คุณศรัณยา สุวรรณ

  การศึกษา--ป.ตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโทรคมนาคม จุฬาฯ
  course ที่เรียน--Intensive Structure, Structure Review, Advanced Structure, Vocab, TOEFL, GMAT, TOEFL Writing
  สาเหตุที่มา BB&C--เพื่อนแนะนำ และอีกอย่าง ชอบหนังสือ Intensive Structure มาก หลังจากจบหลักสูตร ได้นำไปใช้ในการทำงานเช่น เขียน E-mail, Report ต่าง ๆ และใช้สอบ CU-TEP ด้วย

  ความเห็น:

  BB&C เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีครบทุกเรื่องที่นักศึกษาจะใช้พัฒนาภาษาอังกฤษ ทั้ง Vocab, Structure, Writing, etc,. เชื่อว่าถ้าใครเรียนครบหรือเรียนหลาย ๆ คอร์สจะช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษของตัวเองได้มากคะ

 

คุณเชษฐา ไกรกิจพาณิชย์

  การศึกษา--ป.ตรี ม.ธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ
  course ที่เรียน--Advanced Structure, Vocab และจะสมัครเรียนหลักสูตรอื่นๆ อีก

  สาเหตุที่มา BB&C และความเห็น:

  มีเพื่อน ๆ แนะนำว่าเนื้อหาการสอนของที่นี่ชัดเจน และเหมาะอย่างยิ่งที่จะมาเรียนเพื่อนำไปใช้ในการสอบ TOEFL, GMAT ทำให้มีความเชื่อมั่นในคุณภาพการสอนของสถาบัน หลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการ และแบ่งเป็น หมวดหมู่ได้อย่างเหมาะสม และเป็นลำดับขั้น หลังจบหลักสูตร สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ และนำไปใช้ในการสอบข้อสอบต่าง ๆ ได้อย่างมั่นใจ

 

คุณภมร พิริยะเบญจวัฒน์

  การศึกษา--ป.ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  course ที่เรียน--Structure Review, TOEFL
  สาเหตุที่มา BB&C--ได้รับคำแนะนำจากพี่ที่เคยเรียนมาก่อนว่าที่ BB&C สอนดีครับ และก็ไม่ได้ทำให้ผมผิดหวังครับ

  ความเห็น:
  หลังจากเรียนที่ BB&C ทำให้มุมมองของการใช้ภาษาอังกฤษของผมต่างจากก่อนเรียนมาก ผมรู้สึกได้เลยครับว่าหลังจากเรียนที่ BB&C แล้ว ทำให้เข้าใจโครงสร้างของภาษาอังกฤษมากขึ้น จากเดิมที่ไม่เคยสนใจเรื่องของไวยากรณ์มากนัก และจะนำเอาความรู้ที่ได้ไปใช้กับงานที่ทำอยู่ โดยเฉพาะเรื่องของ Structure และจะนำไปใช้ในการสอบ TOEFL/TOEIC
 

คุณพงศักดิ์ จินตพัฒนากิจ

  การศึกษา--ป.ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  course ที่เรียน--Structure Review, TOEFL
  สาเหตุที่มา BB&C--ต้องการพัฒนาและฟื้นฟูความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น พร้อมทั้งเตรียมตัวสอบ TOEFL หรือ TOEIC แล้วมีเพื่อน ๆ แนะนำว่าที่สถาบันนี้สอนดี เลยตัดสินใจเข้ามาเรียน

  ความเห็น:

  BB&C เป็นสถาบันที่ดีเลยครับ อาจารย์สอนได้ดีมาก โดยเฉพาะวิชา Structure ทำให้ผมได้เข้าใจและรู้อะไรหลายๆ อย่างมากขึ้นทีเดียว บางอย่างที่ไม่เคยรู้ ไม่เคยเรียน ก็ได้รู้ เรื่องไหนที่รู้อยู่แล้วก็เข้าใจในรายละเอียดมากขึ้น แล้ววิธีการสอนของอาจารย์ก็เป็นระบบดีมากเลยครับ ทำให้ไม่สับสนเวลาเรียนและเข้าใจได้ง่าย ส่วนพนักงานใน BB&C ก็เป็นกันเองดี ทำให้บรรยากาศในการมาเรียนดีขึ้นอีกด้วย

  เรียนจบแล้วนำไปใช้อะไรบ้าง?
  อย่างแรกเลย นำไปใช้ในการทำงาน ซึ่งปัจจุบันต้องใช้ภาษาอังกฤษในการทำเอกสารเป็นประจำอยู่เสมอ แล้วถ้ามีโอกาสและเตรียมตัวพร้อม ก็จะไปลองสอบ TOELF และ TOEIC เพื่อเพิ่มโอกาสในการไปทำงานหรือฝึกงานที่ต่างประเทศ รวมถึงโอกาสในการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศด้วย