Home | Contact Us | Test Preparation | Writing | Structure & Vocab | Students' Opinions
 

Students' Opinions

คุณปุริม ศิริมจันทร์

  การศึกษา--ปริญญาตรี
  course ที่เรียน--TOEFL
  สาเหตุที่มา BB&C--เพื่อนแนะนำ ประกอบกับคะแนนของเพื่อน ๆ ที่มาเรียนที่ BB&C อยู่ในระดับที่น่าพอใจ

  ความเห็น:
  อาจารย์มีเทคนิคการสอนที่ทำให้นักศึกษาเข้าใจได้ดีมาก ตัวผมเองใช้เวลาในการฟื้นฟูภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคของอาจารย์ เพียงไม่ถึง 2 สัปดาห์ ผมก็เริ่มมีความมั่นใจในการทำข้อสอบ TOEFL มากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะอาจารย์สอนได้กระชับ ตรงประเด็น ไม่เยิ่นเย้อ
 

คุณอดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา

  การศึกษา--ป.ตรีวิศวะ, ป.โทบริหารธุรกิจ เกียรตินิยม M.B.A. (Hons.)
  course ที่เรียน--TOEFL Writing, Advanced Structure
  สาเหตุที่มา BB&C--ได้รับคำแนะนำจากรุ่นพี่หลายๆ คน

  ความประทับใจ:
  1. ผมสอบ TOEFL และ GMAT ได้คะแนนในส่วนของ Essay เป็นที่น่าพอใจอย่างมาก
  2. สามารถนำทักษะการเขียนไปใช้กับการทำงานได้จริง เช่น การเขียน Business Plan เป็นต้น
  3. จากการทำการบ้านและการเขียน Essay ในห้องเรียน ทำให้เกิดการเรียนรู้และทบทวน ศัพท์ ไวยากรณ์ และโครงสร้างประโยคไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาด้าน critical thinking skills
  4. เป็นพื้นฐานในการเขียนวิทยานิพนธ์ต่อไป
  ความเห็น:
  มีความรู้สึกที่ดีต่อสถาบัน จนถึงทุกวันนี้ยังแนะนำรุ่นน้องให้มาเรียนที่นี่ หลักสูตรที่นี่ถูกวางอย่างเป็นระบบ ทำให้ประหยัดเวลาในการเรียนภาษาอังกฤษได้มาก ผมประทับใจมาก ผมไม่เคยผิดหวังเลยที่ได้มาเรียนที่นี่
 

คุณอนันต์ ลาภสุขสถิต

  การศึกษา--ป.ตรีวิศวะโยธา ลาดกระบัง
  course ที่เรียน--TOEFL, GMAT, Structure, Writing, Vocab
  สาเหตุที่มา BB&C--อ่อนอังกฤษแบบสุด ๆ, โดนเพื่อนดูถูก, มีเพื่อนที่เคยมาเรียนที่ BB&C แนะนำว่าดี

  ความเห็น:
  อาจารย์สอนตั้งแต่พื้นฐาน เนื่องจากผมเป็นคนที่อ่อนภาษาอังกฤษมาก ๆ ตอนเรียน ป.ตรี เรียกได้ว่าแทบจะเรียน ตั้งแต่ A-B-C ก็ว่าได้ บางวิชาก็เรียนซ้ำสามสี่รอบ แต่หลังจากที่เข้าเรียน Structure ที่ BB&C จากที่แทบจะเป็นศูนย์ ในด้านภาษาอังกฤษ ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ ต้องขอบคุณอาจารย์ที่กรุณาเป็น Mentor ให้จนทุกวันนี้มีความมั่นใจ และ สามารถใช้พื้นฐานที่ปูจนแน่น ศึกษาค้นคว้าต่อด้วยตนเองได้อย่างสบาย ๆ
 

คุณอรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์

  การศึกษา--ศึกษาอยู่ชั้น ม.6 โปรแกรมภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  course ที่เรียน--Structure, Vocabม, Writing
  สาเหตุที่มา BB&C--เพื่อนที่เคยเรียนที่นี่แนะนำว่าดี

  ความเห็น:

  1. หลักสูตรของที่นี่มีความเข้มข้นของเนื้อหามาก อาจารย์อธิบายได้ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ใช่แค่ท่องจำ
  2. หลักสูตร Structure กับ Vocab ของที่นี่ทำให้ การอ่านและการเขียนง่ายขึ้นมาก การเขียนรายงานของผมมีการพัฒนาที่ดีขึ้นมาก มีข้อผิดพลาดน้อยลงอย่างขัดเจน
 

คุณพีร์ เหมะรัชตะ

  การศึกษา--กำลังเรียนแพทย์อยู่ที่จุฬาครับ
  course ที่เรียน--Vocab, TOEFL, Structure Review
  สาเหตุที่มา BB&C--BB&C ดังมากในหมู่พี่ ๆ และเพื่อน ๆ ครับ

  ความประทับใจ:
  ผมมาเตรียมตัวที่ BB&C ตั้งแต่วิชาพื้นฐาน Vocab, Structure, TOEFL ระหว่างเรียนก็ลองสอบ Entrance ครั้งแรกได้ 97 คะแนน และครั้งที่สองได้ 99 คะแนน!! ภาษาอังกษของอาจารย์ เนื้อหาแน่นจริงๆ ครับ
 

คุณพิชญ์พชา วงษ์อยู่น้อย

  course ที่เรียน--Writing, Vocab, TOEFL, GMAT
  สาเหตุที่มา BB&C--เพื่อน ๆ แนะนำ

  ความเห็น:
  เริ่มต้นจากการที่เพื่อน ๆ แนะนำให้มาเรียน Writing แล้วรู้สึกประทับใจมาก จึงลงคอร์ส VOCAB, TOEFL, GMAT ต่อ หลังจากเรียนที่ BB&C แล้วทำให้มีความรู้ทั้งส่วนของ Grammar และ Vocab เพิ่มขึ้นมากจนสามารถสอบ TOEFL และ GMAT ได้อย่างมั่นใจ รวมถึงมีทักษะการอ่านเพิ่มขึ้นด้วย ขอบคุณ BB&C มากค่ะ
 

คุณพรธิดา อังครศกวิไล

  การศึกษา--ป.ตรี คณะบริหารธุรกิจ (ABAC)
  course ที่เรียน--TOEFL, GMAT, Vocab, Writing

  ความเห็น:
  ถึงแม้ว่าการเรียนภาษาอังกฤษที่ BB&C จะเป็นการเน้น เพื่อนำไปใช้สอบเพื่อการศึกษาต่อ แต่ในความเป็นจริง เมื่อได้มาเรียนที่นี่แล้วจะรู้สึกว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายมาก เพราะอาจารย์จะมีเทคนิคในการวิเคราะห์ประโยค คำศัพท์ และการอ่าน ที่ทำให้เข้าใจง่าย จึงสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงด้วย

  ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่คณะดุริยางดศิลป์ สาขาดนตรีศึกษา ม.มหิดล ตอนสอบเข้าเราทำคะแนนภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างสูง (ผู้สอบส่วนใหญ่จะสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษไม่ผ่าน) เพราะใช้เทคนิคในการทำข้อสอบและ ความเข้าใจถึงโครงสร้างประโยคและการทำ Reading จาก BB&C
 

คุณสุรพัชร พันทรัพย์กุล

  การศึกษา--ป.ตรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  course ที่เรียน--TOEFL
  สาเหตุที่มา BB&C--ทดลองเรียน

  ความเห็น:

  หลังจากไปทดลองเรียนตามสถาบันชื่อดังมาหลายที่ (เรียนกับ อ.ฝรั่งบ้าง อ.คนไทยบ้าง) จนในที่สุดรู้ว่าพื้นฐานของตัวเองยังไม่แน่น ถ้าทำข้อสอบ Structure ก็อาศัยคุ้น ๆ จะตอบได้ประมาณแค่ 50% อ่าน Reading ก็จะไม่รู้ศัพท์เลยเพราะ Reading ของ TOEFL ศัพท์ยากมาก ใช้หลักการทำข้อสอบของ อ.ฝรั่งไม่ได้เลย เพราะเค้าจะให้เราอ่านคร่าว ๆ อย่างรวดเร็วแล้วต้อง get idea ว่าเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร แต่เราอ่านแล้ว 80% เป็นศัพท์ที่เราไม่เข้าใจความหมายเลย แล้วจะไป get idea ได้ไง

  พอเรารู้ปััญหาแล้ว ก็ลองถามเพื่อนๆ ว่าี่เรียนที่ไหนดี ก็มีคนแนะนำ BB&C ใช่เลยที่ต้องการ เนื้อหาที่นี่เน้น Structure กับ Vocab ที่ต้องการพอดี Structure ที่นี่สอนเน้นจนจำได้เอง และเน้นเทคนิคคล้าย ๆ รวมเทคนิคเตรียมสอบให้เลย

  Vocab สอนรากศัพท์จนบางครั้งก็เอาใช้ได้ง่ายโดยเฉพาะตลอดการอ่านหนังเสือพิมพ์ แปลไม่ออกทั้งหมดหรอก แต่พอรู้รากศัพท์เราก็อ่านไปได้เรื่อยๆ ไม่สะดุด เอาแค่พอเข้าใจก็พอแล้วเดี๋ยวนี้อ่าน Bangkok Post ก็แทบไม่ต้องเปิด dictionary เลย และยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย
 

คุณวรรัตน์ วัชรโสวรรณ

  การศึกษา--ป.ตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
  course ที่เรียน--TOEFL, Writing, Structure Review
  สาเหตุที่มา BB&C--เห็นว่าเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง มีหลักสูตรให้เลือกตามความต้องการ

  ความเห็น:
  หลังจากจบหลักสูตร TOEFL และ Writing แล้วรู้สึกว่าสามารถเขียนได้คล่องแคล่ว และมั่นใจมากขึ้น การใช้ภาษาในการเขียนมีความเป็นทางการมากขึ้น รู้และเข้าใจการเขียนในลักษณะต่าง ๆ กัน และยิ่งหลังจากจบหลักสูตร Structure Review ทำให้รู้ถึงจุดบกพร่อง และข้อผิดพลาดของงานเขียน สามารถนำไปใช้ปรับปรุงงานเขียนให้ดียิ่งขึ้น นอกจากหลักสูตร Structure Review จะใช้เพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงการเขียนแล้ว หลักสูตรนี้ยังช่วยแก้ไขปรับปรุงการอ่าน และการติดต่อสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานธุรกิจของตัวเอง BB&C เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ให้ผลลัพท์ที่คุ้มค่ากับความตั้งใจ (โดยส่วนตัวแล้วชอบหลักสูตร Writing ที่ BB&C มาก โดยเฉพาะ Advanced Writing เป็นหลักสูตรที่ดีและท้าทาย)
 

คุณพิมลยา วงศ์ไวศยวรรณ

  การศึกษา--ป.ตรี คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เตรียมตัวไปศึกษาต่อที่อเมริกา
  course ที่เรียน--TOEFL, Writing
  สาเหตุที่มา BB&C--เพื่อน ๆ แนะนำู่

  ความเห็น:
  TOEFL: อาจารย์สอนดีมาก ละเอียดเป็น Step และเข้าใจง่ายมีการเสริมความรู้เพิ่มเติม และมีการเน้นในส่วนที่นักเรียนมักจะผิดพลาด

  Writing: รู้สึกพัฒนาการเขียนแบบ Formal มากขึ้น รู้หลักสำคัญ ๆ ในการเขียนที่ดี
  อาจารย์ให้การบ้านเยอะดี ช่วยให้นักเรียนกระตือรือร้นที่จะเขียน เป็นการบังคับให้เด็กพัฒนาตนเอง

 

คุณสุภาพร แซ่คี้

  การศึกษา--ป.ตรี บริหารธุรกิจ เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะบัญชีจุฬาฯ
  course ที่เรียน--TOEFL, GMAT, Writing, Advanced Structure
  สาเหตุที่มา BB&C--เพื่อนแนะนำมา

  ความเห็น:

  1. อาจารย์สอนเข้าใจดี มีการจัดประเด็นที่ชัดเจนทำให้เข้าใจหลักในไวยากรณ์มากขึ้น เป็นสาเหตุให้ตัดสินใจสมัครเรียนในคอร์สอื่นๆ ต่อ
  2. ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ ด้านไวยากรณ์ทำให้มีความเข้าใจมากขึ้น สามารถนำไปใช้ทั้งด้านการเขียนและการอ่านได้เป็นอย่างดี
 

ร.ท.สถิตย์ ประกอบผล

  การศึกษา--ป.ตรี โรงเรียนนายเรืออากาศ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  course ที่เรียน--GMAT, TOEFL
  สาเหตุที่มา BB&C--ได้รับคำแนะนำจากเพื่อนๆ และเมื่อมาติดต่อที่ BB&C ก็ได้มีโอกาสทดลองเรียน อาจารย์มีเทคนิคและประสบการณ์ในการถ่ายทอดที่ดีมาก ทำให้เข้าใจง่าย จึงตัดสินใจสมัครเรียนทันที

  ความเห็น:
  หลังจากที่เรียนแล้วได้รับความรู้มากมาย เช่น

  • Vocab: อาจารย์้สอนให้วิเคราะห์คำศัพท์จากรากศัพท์ ทำให้เกิดการพัฒนาคำศัพท์อย่างมาก
  • Grammar: อาจารย์สอนการวิเคราะห์ประโยคทุกขั้นตอน และยังเสริมในสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมากมาย
  • Reading: อาจารย์สอนการอ่านและวิเคราะห์คำถาม ทำให้สามารถทำข้อสอบได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
  • Listening: อาจารย์สอนการจับใจความในการฟังและเทคนิคการตอบ ซึ่งทำให้เกิดความมั่นใจมากขึ้น
 

คุณชญานี กังทนประเสริฐ

  การศึกษา--Marketing ม.ธรรมศาสตร์, Finance ม.รามคำแหง
  course ที่เรียน--Intensive Structure,TOEFL Writing, TOEFL, GMAT
  สาเหตุที่มา BB&C--ตารางเรียนยืดหยุ่น สามารถเข้าซ้ำหรือทบทวนได้

  ความเห็น:

  BB&C เป็นสถาบันสอนภาษาที่ดีมาก หลังจากจบหลักสูตรสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Grammar ดีขึ้นมาก

 

คุณสรรเสริญ คุณากรณ์โรจน์

  การศึกษา--วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาฯ
  course ที่เรียน--TOEFL Writing, TOEFL
  สาเหตุที่มา BB&C--ได้ยินชื่อเสียงของที่นี่มานานแล้วว่า สอนดี อธิบายเข้าใจได้ง่าย เลยมาลองสมัครเรียนดู แล้วก็ไม่ผิดหวังเลยที่ตัดสินใจมาเรียนเ เพราะเอาไปใช้ได้จริง ๆ

  ความเห็น:

  BB&C เป็นสถาบันที่ให้ความรู้ที่ดีมาก หากใครอยากเรียนภาษาอังกฤษ ก็ขอแนะนำให้มาเรียนกับ BB&C ครับ หลังเรียนจบได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานซึ่งพบว่าช่วยทำให้การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษดีขึ้นมาก นอกจากนั้น ยังได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนต่อ ทำให้การสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครเรียนต่อ ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอีกต่อไป

 

คุณทิพวรรณ เจริญจิรภัทร์

  การศึกษา--สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  course ที่เรียน--Intensive Structure, Structure Review, TOEFL, GMAT, TOEFL Writing
  สาเหตุที่มา BB&C--เคยทดลองเรียน Intensive Structure เป็นครั้งแรกประทับใจมาก เนื่องจากเนื้อหาละเอียด ครอบคลุม ทุกจุดทุกประเด็น เข้าใจง่าย ดังนั้นจึงตัดสินใจเรียนทั้ง Structure Review, TOEFL , GMAT, และ Writing ด้วย

  ความเห็น:

  อาจารย์มีเทคนิคการสอนเพื่อให้จำคำศัพท์ได้ง่าย ๆ และสอน Grammar ได้ละเอียดโดยไม่น่าเบื่อหน่ายค่ะ

 

คุณไตรรัตน์ ธนะประกอบกรณ์

  การศึกษา--ป.ตรีบัญชี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ป.โทเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
  course ที่เรียน--TOEFL Writing, TOEFL

  สาเหตุที่มา BB&C และความเห็น:

  BB&C เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงมากได้รับคำแนะนำจากพี่ ๆ เพื่อน ๆ ให้มาเรียนที่นี่ พอมาเรียนเข้าจริง ๆ ก็ดีจริงตามที่ได้ยินมา โดยเฉพาะหลักสูตร TOEFL ที่นี่มีชั่วโมงสอนมาก นักศึกษาสามารถเข้าเรียนได้ตามความสะดวก ทำให้ผมได้รับความรู้ทางภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ในการทำงาน ให้มีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น รวมทั้งนำไปใช้ในการเรียนต่อระดับสูงต่อไป เนื่องจาก BB&C เป็นสถาบันที่ทำให้ นักศึกษาไทยมีความรู้ทางภาษาอังกฤษมากขึ้น ผมจึงมีความรู้สึกภูมิใจที่ได้เข้ามาเรียนที่นี่

 

คุณศรัณยา สุวรรณ

  การศึกษา--ป.ตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโทรคมนาคม จุฬาฯ
  course ที่เรียน--Intensive Structure, Structure Review, Advanced Structure, Vocab, TOEFL, GMAT, TOEFL Writing
  สาเหตุที่มา BB&C--เพื่อนแนะนำ และอีกอย่าง ชอบหนังสือ Intensive Structure มาก หลังจากจบหลักสูตร ได้นำไปใช้ในการทำงานเช่น เขียน E-mail, Report ต่าง ๆ และใช้สอบ CU-TEP ด้วย

  ความเห็น:

  BB&C เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีครบทุกเรื่องที่นักศึกษาจะใช้พัฒนาภาษาอังกฤษ ทั้ง Vocab, Structure, Writing, etc,. เชื่อว่าถ้าใครเรียนครบหรือเรียนหลาย ๆ คอร์สจะช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษของตัวเองได้มากคะ

 

คุณเชษฐา ไกรกิจพาณิชย์

  การศึกษา--ป.ตรี ม.ธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ
  course ที่เรียน--Advanced Structure, Vocab และจะสมัครเรียนหลักสูตรอื่นๆ อีก

  สาเหตุที่มา BB&C และความเห็น:

  มีเพื่อน ๆ แนะนำว่าเนื้อหาการสอนของที่นี่ชัดเจน และเหมาะอย่างยิ่งที่จะมาเรียนเพื่อนำไปใช้ในการสอบ TOEFL, GMAT ทำให้มีความเชื่อมั่นในคุณภาพการสอนของสถาบัน หลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการ และแบ่งเป็น หมวดหมู่ได้อย่างเหมาะสม และเป็นลำดับขั้น หลังจบหลักสูตร สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ และนำไปใช้ในการสอบข้อสอบต่าง ๆ ได้อย่างมั่นใจ

 

คุณภมร พิริยะเบญจวัฒน์

  การศึกษา--ป.ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  course ที่เรียน--Structure Review, TOEFL
  สาเหตุที่มา BB&C--ได้รับคำแนะนำจากพี่ที่เคยเรียนมาก่อนว่าที่ BB&C สอนดีครับ และก็ไม่ได้ทำให้ผมผิดหวังครับ

  ความเห็น:
  หลังจากเรียนที่ BB&C ทำให้มุมมองของการใช้ภาษาอังกฤษของผมต่างจากก่อนเรียนมาก ผมรู้สึกได้เลยครับว่าหลังจากเรียนที่ BB&C แล้ว ทำให้เข้าใจโครงสร้างของภาษาอังกฤษมากขึ้น จากเดิมที่ไม่เคยสนใจเรื่องของไวยากรณ์มากนัก และจะนำเอาความรู้ที่ได้ไปใช้กับงานที่ทำอยู่ โดยเฉพาะเรื่องของ Structure และจะนำไปใช้ในการสอบ TOEFL/TOEIC
 

คุณพงศักดิ์ จินตพัฒนากิจ

  การศึกษา--ป.ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  course ที่เรียน--Structure Review, TOEFL
  สาเหตุที่มา BB&C--ต้องการพัฒนาและฟื้นฟูความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น พร้อมทั้งเตรียมตัวสอบ TOEFL หรือ TOEIC แล้วมีเพื่อน ๆ แนะนำว่าที่สถาบันนี้สอนดี เลยตัดสินใจเข้ามาเรียน

  ความเห็น:

  BB&C เป็นสถาบันที่ดีเลยครับ อาจารย์สอนได้ดีมาก โดยเฉพาะวิชา Structure ทำให้ผมได้เข้าใจและรู้อะไรหลายๆ อย่างมากขึ้นทีเดียว บางอย่างที่ไม่เคยรู้ ไม่เคยเรียน ก็ได้รู้ เรื่องไหนที่รู้อยู่แล้วก็เข้าใจในรายละเอียดมากขึ้น แล้ววิธีการสอนของอาจารย์ก็เป็นระบบดีมากเลยครับ ทำให้ไม่สับสนเวลาเรียนและเข้าใจได้ง่าย

  เรียนจบแล้วนำไปใช้อะไรบ้าง?
  อย่างแรกเลย นำไปใช้ในการทำงาน ซึ่งปัจจุบันต้องใช้ภาษาอังกฤษในการทำเอกสารเป็นประจำอยู่เสมอ แล้วถ้ามีโอกาสและเตรียมตัวพร้อม ก็จะไปลองสอบ TOELF และ TOEIC เพื่อเพิ่มโอกาสในการไปทำงานหรือฝึกงานที่ต่างประเทศ รวมถึงโอกาสในการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศด้วย